Քաջ Նազար

Կարլեն Դանիելյան. Ժողովրդական հեքիաթի արդիական մեկնությունը

Ծագումնաբանությամբ Նազարը աշխարհինն է: Վախկոտ-պարծենկոտ-հաջողակի կերպարը շրջել է երկրագնդի գրեթե բոլոր լայնություններով, Տարասկոնցի Տարտարենի, Բարոն Մյունխհաուզենի առասպելական գեղեցկությունների միջով ձեռք…

0
Gracia-Deledda

Հովիկ Չարխչյան – Հելադայի Դելեդդան. Հզոր գրիչ՝ թույլ մատների մեջ

Ի­տա­լա­ցի գրող, ­Նո­բել­յան մրցա­նա­կի դափ­նե­կիր Գ­րա­ցիա Դե­լեդ­դան հայ ըն­թեր­ցո­ղի հա­մար ան­ծա­նոթ ա­նուն է: Ե­թե չհաշվենք մեկ-եր­կու նո­րա­վեպ ու պատմ­վածք, ո­րոնք տար­բեր ժա­մանակ­նե­րում տպագր­վել են հայ­կա­կան հան­դես­նե­րում, ­Դե­լեդ­դա­յի ողջ ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ժա­ռան­գութ­յու­նը…Continue Reading →

korir indz het

Աշոտ Գաբրիելյան. Հայացք դրսից

Ան­նա Ազ­բեկ­յա­նի յու­րա­քանչ­յուր տո­ղից զգաց­վում է, որ, թե­պետ ապ­րե­լով հայ­րե­նի­քից դուրս, խո­րա­պես ճա­նաչում է հայ­րե­նի­քում ապ­րող մար­դուն, նիստ ու կա­ցը,…

0