korir indz het

Աննա Ազբեկյան. Որտե՞ղ ես հիմա

Որտե՞ղ ես հիմա, վերադարձել եմ։ Մի վերջին անգամ թափառելու այս եղանակին ամայի Օլեղոն կղզու արևմտյան ափերի փայլփլուն, խեցիներով ծածկված խոնավ…

0
Մամոնտը և Պապոնտը

Վարուժան Նալբանդյան. Մկնդեղը

Արգելանոցում ապրում էին Գայլը, Արջը և Լուսանը։ Նրանց բնակավայրն այնքան ընդարձակ էր, որ իրենց զգում էին համարյա բնական պայմաններում։ Նրանք…

0
Andre Marleaux

Անդրե Մալրո. Արևմուտքի փորձառությունը

Ի՞նչ է բերում հազարամյակների մշակույթ ու իմաստություն ամփոփած չինացիներին եվրոպական մշակույթը, որն այնքան երիտասարդ է թվում իրենցինի համեմատ: Եվրոպացի, հեռավոր արևելքում ապրող Ա. Դ.-ի և Եվրոպայում շրջագայող չինացու՝ Լինգի նամակագրության…Continue Reading →

azat

Արշակ Մահտէսեան. Ծնունդի գիշեր

«Փառք ի բարձունս Աստուծոյ եւ յերկիր խաղաղութիւն ի մարդիկ…» «Մի՛ գրեր, մի՛ գրեր», ականջիս կ՚ահազանգէ Ձայնը ցաւասարսուռ եւ որոտագին: Տաժանալլուկ…

0