azat

Արշակ Մահտէսեան. Ծնունդի գիշեր

«Փառք ի բարձունս Աստուծոյ եւ յերկիր խաղաղութիւն ի մարդիկ…» «Մի՛ գրեր, մի՛ գրեր», ականջիս կ՚ահազանգէ Ձայնը ցաւասարսուռ եւ որոտագին: Տաժանալլուկ…

0