korir indz het

Աննա Ազբեկյան. Որտե՞ղ ես հիմա

Որտե՞ղ ես հիմա, վերադարձել եմ։ Մի վերջին անգամ թափառելու այս եղանակին ամայի Օլեղոն կղզու արևմտյան ափերի փայլփլուն, խեցիներով ծածկված խոնավ…

0
Մամոնտը և Պապոնտը

Վարուժան Նալբանդյան. Մկնդեղը

Արգելանոցում ապրում էին Գայլը, Արջը և Լուսանը։ Նրանց բնակավայրն այնքան ընդարձակ էր, որ իրենց զգում էին համարյա բնական պայմաններում։ Նրանք իրենց համարում էին երջանիկ, որովհետև կեր հայթայթելու համար չէին մտահոգվում։…Continue Reading →

James Thurber

Ջեյմս Թըրբեր. Ուրվական էր մտել տուն

Գիշերվա մեկն անց քառորդի մոտ ոտնաձայներ լսեցի: Այդ ոտնաձայները հա­մաչափորեն պտտվում էին ճաշասենյակի սեղանի շուրջը: Մայրս քնած էր վերնահարկի սենյակներից մեկում, եղբայրս՝ Հերմանը՝ մյուսում: Պապս քնած էր ձեղ­նահարկում, ընկուզենուց պատրաստված…Continue Reading →

azat

Արշակ Մահտէսեան. Ծնունդի գիշեր

«Փառք ի բարձունս Աստուծոյ եւ յերկիր խաղաղութիւն ի մարդիկ…» «Մի՛ գրեր, մի՛ գրեր», ականջիս կ՚ահազանգէ Ձայնը ցաւասարսուռ եւ որոտագին: Տաժանալլուկ…

0