Spread the love

Կաղանդ է կ’ըսեն կոր` ըսի,

Ի՞նչ ընեմ` ըսաւ,

Բան մը մընէր` ըսի,

Բան մը չեմ ըներ կոր` ըսաւ,

Ինչո՞ւ չես ըներ կոր` ըսի,

Ինծի՛ ի՞նչ ըսաւ,

Դուն մարդ չե՞ս ըսի,

– Չեմ գիտեր ըսաւ:

Մեզմէ չե՞ս ըսի,

Ի՜նչ գիտնամ ըսաւ,

Ի՞նչ գիտես ըսի,

Ուտել գիտեմ ըսաւ,

Ի՞նչ կուտես ըսի,

Ինչ որ գտնամ ըսաւ,

Կրող կեր ըսի,

Կ’ուտեմ ըսաւ,

Ինչո՞ւ կ’ուտես ըսի,

Ապրելու համար ըսաւ,

Ինչո՞ւ կ’ապրիս ըսի,

– Չեմ գիտեր ըսաւ:

Հարցուր ըսի,

Որո՞ւ հարցնեմ ըսաւ,

Խիղճիդ հարցուր ըսի,

Խի՜ղճը ով է ըսաւ,

Դո՞ւն ով ես ըսի,

– Չեմ գիտեր ըսաւ:

Ծնունդ է կ’ըսեն կոր ըսի,

Ո՞վ ծներ է ըսաւ,

Փրկիչը ըսի:

Եէտիգուլէ է ըսաւ,

Աս ուրիշ փրկիչ է ըսի,

Չեմ ճանչնար ըսաւ,

Երջանիկ ես ըսի.

– Չեմ գիտեր ըսաւ:

Ո՞ւր պիտի երթաս ըսի,

Ե՞րբ` ըսաւ,

Կաղանդին գիշերը` ըսի,

Ո՛ւր երթամ ըսաւ,

Ո՛ւր կ’երթաս ըսի,

Կամուրջին տակը ըսաւ,

Ի՞նչ ընելու ըսի,

Քնանալու ըսաւ,

Ինչո՞ւ կը քնանաս ըսի,

– Չեմ գիտեր ըսաւ.

Դրամ ունի՞ս ըսի.

Չունիմ ըսաւ,

Ինչո՞ւ չունիս ըսի,

Չեն տար կոր ըսաւ,

Աշխատէ ըսի,

Գործ չկայ ըսաւ,

Ինչո՞ւ չկայ ըսի,

– Չեմ գիտեր ըսաւ:

Ժամը երթանք ըսի,

Ի՞նչ ընելու ըսաւ,

Տօն է ըսի,

Ինծի՜ ինչ ըսաւ,

Կ’աղօթենք ըսի,

Ինչո՞ւ աղօթենք ըսաւ,

– Չեմ գիտեր ըսի:

Մնաս բարով ըսաւ,

Երթաս բարով ըսի,

Օդը աղուոր է ըսաւ,

Ո՞ւր կը տեսնամ քեզ ըսի,

Ամէն տեղ ըսաւ,

Մինչեւ ե՞րբ ըսի,

Մինչեւ մահ ըսաւ,

Պիտի մեռնի՞ս ըսի,

Օր մը` ըսաւ,

Ինչո՞ւ համար` ըսի,

– Ե՛ս գիտեմ ըսաւ:

 

«Ժամանակ» (Կ. Պոլիս), 1945, թիւ 13829


Spread the love

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են *-ով

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.